Minister Ryan appoints John Doherty as new Chairperson of the Commission for Communications Regulation

“John’s extensive knowledge and expertise will be an invaluable asset to ComReg”

Dublin, 29th November 2007

Communications Minister Eamon Ryan today announced the appointment of Mr. John Doherty as Chairperson of the Commission for Communications Regulation (ComReg) - a tenure which will last for a period of two years, with effect from December 1st.

A familiar figure in Communications regulation, Mr. Doherty has served as a Commissioner since the establishment of ComReg five years ago, as well as having served as Chairperson from December 2003 to November 2004. An expert in this area, Mr Doherty’s previous roles include Head of Market Operations in the Office of the Director of Telecommunications Regulation (a forerunner to ComReg) and Head of new Business Development in IDA Ireland.

Commenting on the appointment Minister Ryan said, “John will succeed Mike Byrne, the current Chair of ComReg, whose term as chair ends on November 30th, at a time when the communications sector is facing significant challenges, including the move to next generation networks, the review of the current European regulatory framework and postal liberalisation. Mike Byrne will continue to serve as a Commissioner of ComReg.

John is fully conversant with the issues facing the industry and I am certain that he is the right person to lead ComReg through this vitally important time.”

Minister Ryan also paid tribute to outgoing chair Mike Byrne and thanked him for the work undertaken and progress made during his tenure as Chairperson, in particular the resolution of the long standing difficulties on Local Loop Unbundling and the establishment of a licensing regime for Digital Terrestrial Television.

ENDS

For further media information, please contact:-

  • Brid McGrath, Press Advisor: Office +353 1 678 2440 / Mobile: 087 770 8631
  • Ken Cleary, Press Officer: Office +353 1 678 2441 / Mobile: 087 905 9618
  • Email: press.office@dcenr.gov.ie

Seán Ó Dochartaigh Ceaptha ag Aire Ó Riain mar Chathaoirleach Nua an Choimisiúin um Rialáil Cumarsáide

“Is acmhainn den scoth í do ChomReg leithne saineolais agus taithí Sheáin”

Baile Átha Cliath, 29ú Samhain 2007

D’fhógair an tAire Éamonn Ó Riain inniu go bhfuil Seán Ó Dochartaigh ceaptha mar Chathaoirleach nua ar an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg). Leanfaidh a ré ar feadh dhá bhliain dár tús an 1ú Nollaig 2007.

Tá sean-aithne ar an nDochartaigh i gcúrsaí rialála cumarsáide mar go raibh sé ina Choimisinéir ó bunaíodh ComReg maraon dó bheith ina Chathaoirleach air ar feadh an tréimhse ó Mhí na Nollag 2003 go dtí Samhain 2004. Is saineolaí an Dochartach i leith rialála cumarsáide agus i measc na ngnóití aige roimhe seo tá Ceannasaí Oibrithe Margaidh in iar-Oifig an Stiúrthóra um Rialáil Teileachumarsáide (réamh-theachtaí ChomReg) agus Ceannasaí Forbartha Gnóití Nua i nGniomhaireacht Forbartha Tionscail Éireann (GFT Éireann).

Ag labhairt dó faoin gceapachán dúirt an tAire Ó Riain: “Beidh Seán mar chomharba ar Mhaidhc Ó Broin – beidh a ré siúd mar chathaoirleach rite an 30ú Samhain – ar thráth go bhfuil go leor dúshlán suntasach roimh an earnáil cumarsáide: an mhalairt chuig an chéad ghlúin eile de ghréasáin, athbhreithniú an chreata rialála reatha agus liobrálú na bpost, san áireamh. Leanfaidh Maidhc Ó Broin air mar Choimisinéir de chuid ChomReg.

“Tá lán-tuiscint ag Seán ar a bhfuil ós chomhair an tionscail agus táim cinnte de gurb é an duine ceart chun ComReg a threorú tríd an tréimhse thar a bheith tábhachtach seo.”

Ina theannta sin thug an tAire Ó Riain ard-mholadh don chathaoirleach atá ag dul as oifig, Maidhc Ó Broin, agus ghabh sé buíochas leis as a éacht oibre agus an dul chun cinn le linn a ré mar chathaoirleach, go háirithe réiteach na mbuan-fhadhbanna um Dhíchuachadh na Lúibe Logánta agus bunú córais ceadúnaithe um Theilefís Digiteach Trastíre.

CRÍOCH

Department of Communications, Energy and Natural Resources29-31 Adelaide Road, Dublin 2, Ireland
Tel +353-1-6782000 Fax +353-1-6782449
Version: 4.8 Daff